You are here:  
Nyheter
09

I förra helgen träffades multisportare i dagarna två för att diskutera framtiden för svensk multisport, för svenska multisportcupen och för ett framtida multisportförbund. Steg 1 har blivit att man vill göra om cupen konceptet och Multisport.se publicerar här den offficiella inbjudan till tävlingsarrangörer och för tävlande med intresse:

Inbjudan till arrangörer om att ansöka om cupstatus 2012.

Den nybildade föreningen med arbetsnamn "Svenska Multisportförbundet" bjuder in arrangörer av svenska multisporttävlingar till att ansöka om status som deltävling i Svenska Multisportcupen 2012.
Vi önskar att arrangera 2 cuper nästa år. En sprintcup och en långcup med olika tävlingsdagar (olika tävlingshelger) så långt det går. Det ska teoretisk vara möjligt att köra båda cuparna.
5 (4) deltävlingar i varje cup där de tre bästa räknas i sammandraget:
- En sprintcup (vinnartid 2,5-3 timmar) med canadensare (enligt C-2 turistregler)
- En långcup (vinnartid 4-24 timmar) med kajak/canadensare (fria mått både kajak och canadensare).
Grundkonceptet som 2011, men med möjlighet för 1 (2) tävlingar att vara längre än 4-5 timmar.

Om Vi inte får tillräckligt med arrangörer har vi en plan B. Där grundkonceptet är samma som 2011, men 1 tävling på våren och 1 på hösten kan vara längre än 4-5 timmar (upp till 24 timmar). 5 av 7 eller 5 av 8 tävlingar räknas beroende på hur det ser ut med ansökningar.

Moment som är oberoende av vilken typ av cup det blir:

- Sanktionsavgift endast rörlig och den planeras bli 10% av startavgift, men arrangörer av deltävlingar i Svenska Multisportcupen måste vara medlem i "Svenska Multisportförbundet". Denna medlemsavgiften är beroende på föreningens storlek och varierar från 500-2000 kr.
- I båda cuparna står arrangörerna fria i utformningen av motionsklassen.
- Prispengar tas bort i sammandraget, men arrangörerna står fritt i att dela ut på sin tävling.
- Arrangörerna står friare i beräkning av maxtid. Det viktiga att få med i ansökan är följande:
- Beskriva grundkoncept i grovt (sprint - lång och önskad tävlingstid, samt evt önskemål om SM)
- Aktuella datum (i prioriterad ordning) som tävlingen önskas genomförd.

Frist för ansökningar är 20 december och de ska skickas till ginge@swipnet.se Målet är att ha tävlingskalender för Svenska Multisportcupen klar innan årsskiftet! Frågor besvaras av Geir Inge Folkestad på mail eller mobil 070-3815118

 
Start | Nyheter | Kalender | Forum | Blogg | Bilder | Kontakt | Medlem