You are here:  
Om klubben

Stockholm Multisport (ursprungligen Sundbyberg Multisport), SMS, bildades 2001 och har idag över 100 medlemmar, varav ungefär 30% är tjejer.
Stockholm Multisport är en klubb för alla. Här hittar man träning- och tävlingskompisar, samt en fin gemenskap och engagemang i klubbverksamheten.

Klubben arrangerar flera olika gemensamma träningar där vi under barmarkssäsong kör någon typ av träning med ett eller flera multisportmoment och under vinterhalvåret spinning en gång i veckan. Träningsgruppen arrangerar också regelbundna helgträningar där målet är att efterlikna en tävling, d.v.s. en träning med multisportens alla moment (om möjligt). Det arrangeras också läger som brukar vara omtyckta av klubbens medlemmar - tillfällen att både lära känna mer folk och få sig ett riktigt långpass i benen. 
På senhösten genomförs ett årligt klubbmästerskap med efterföljande årsfest!

Förutom dessa medlemsaktiviteter arrangerar Stockholm Multisport två tävlingar per år, ultralöpningstävlingen Ursvik Ultra under tidig vår i Ursvik/Sundbyberg, och STAR, en multisporttävling i Stockholmsområdet. 

Trots att klubben arrangerar både träningar och läger så bygger verksamheten mycket på egna initiativ och spontana träningar som meddelas på forumet här på klubbens hemsida.

 
Bli medlem | Om klubben